Maria Montessori ble født i Italia i 1870. Hun var en av Italias første kvinnelige leger. Hun spesialiserte seg innenfor psykiatri og antropologi. Hun er likevel mest kjent for å ha utviklet en pedagogisk metode som baserer seg på hvordan barn naturlig lærer. Hun var også en fremragende matematiker.

I hennes tidlige medisinske praksis, fokuserte hun mest på psykiatri – noe som inspirerte henne til å bli mer interessert i utdanning, og hun begynte derfor å ta forskjellige kurs i pedagogikk. Hennes observasjoner av barn satte i gang en rekke spørsmål hos henne, spesielt i forhold til hvordan barn med spesielle behov ble undervist.

I 1900 fikk hun sjansen til å jobbe videre med dette da hun ble engasjert i et prosjekt for utdanning av spesialpedagoger. Dette innebar arbeid med barn med spesielle og forskjellige behov, og nødvendigheten av å fremstille materiell var stor. Mange av barna hun fikk jobbe med viste overraskende store fremskritt.

«Jeg har lykkes i å lære et flertall av de utviklingshemmede barna fra mentalsykehuset å lese og skrive så bra, at jeg lot dem delta i opptaksprøvene til en skole for normalt utviklede barn, og de klarte prøven.. Mens alle beundret fremskrittene deres, lette jeg etter årsaken til at de vanlige skolers lykkelige, friske barn kunne bli holdt på et så lavt nivå at de i intelligenstestene kunne sidestilles med mine tilbakestående elever.»
(Maria Montessori, Montessorimetoden, 1909)

I 1907 tok hun på seg en ny utfordring, hun åpnet en barnehage i Roma. Dette ble hennes første Casa dei Bambini, et læringsmiljø for små barn. Her utviklet hun mye av materiellet sitt videre, og etter hvert bygget hun opp et læringsmiljø som fostret barns naturlige lyst til å lære. Ryktene om hennes suksess spredte seg raskt i Italia, og allerede i 1910 var hennes metode verdenskjent.

Resten av sitt liv brukte hun på å utvikle og formidle det hun hadde oppdaget. Hun holdt mange forelesninger, skrev artikler og bøker og utviklet et program for å utdanne lærere i Montessori metoden.

Maria Montessori, 1914.

Foto: Hulton-Deutch Collection/CORBIS