EMS følger samme skolerute som de kommunale- og fylkeskommunale skolene. 

Skolerute 2019-2020