Søke skoleplass

Hvem kan bli elev?

Alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole står fritt til å søke inntak ved Eidskog Montessoriskole. Det er styret som avgjør inntak til skolen, og inntak gjøres i henhold til skolens inntaksreglement.

 

Søknadsfrister:

Søknadsfrist til hovedopptaket er 15. november for kommende skoleår.

Søknader som kommer etter 15.november behandles samlet på første styremøte etter 1.mai.

Uavhengig av søknadsfrist , kan skolen ta inn nyinnflyttede elever til Eidskog kommune. Dette så lenge det er innenfor vedtatt kapasitet for det skoleåret det søkes om skoleplass i.

Kapasitet

Styrevedtak 73/18 

Kapasitet skoleåret 2019-2020:

1. Skolens kapasitet settes til 65 plasser skoleåret 2019-2020

2. Det kan tas opp inntil 14 elever i småskolen

3. Det kan tas opp inntil 10 elever i storskolen

4. Det kan gjøres unntak i pkt 2 og 3 i tråd med §8 i inntaksreglementet og /eller hvis det blir ledige plasser som følge av at noen slutter.

Styrevedtak 64/19 

Kapasitet skoleåret 2020-2021:

1. Skolens kapasitet settes til 65 plasser skoleåret 2020-2021

2. Det kan tas opp inntil  16 elever i hovedopptaket

3. Det kan tas opp maksimalt 8 elever i storskolen

4. Det kan gjøres unntak i pkt 2 og 3 i tråd med §8 i inntaksreglementet og /eller hvis det blir ledige plasser som følge av at noen slutter.

Dersom søkningen er større enn kapasiteten, vil styret prioritere elevene etter kriterier som beskrevet i inntaksreglemente § 5 og §6.

Inntaksreglementet kan du laste ned her.  

Søknadsskjema kan du laste ned her.

 

Fyll ut søknadsskjemaet og send det til skolen, enten:

På Digipost til Eidskog Montessoriskole SA

 

Eller med vanlig post til:  

Eidskog Montessoriskole SA

Skillingmarkvegen 110

2233 Vestmarka

Hvis du har noe du lurer på er det bare å ta kontakt med rektor Katya Grenness på telefonnummer62 83 71 77 eller på e-post: rektor@eidskogmontessoriskole.no